De wereld om ons heen is voortdurend in beweging. Veranderingen volgen elkaar snel op. Dit vraagt om wendbare teams en organisaties die steeds weer opnieuw koers bepalen en hun organisatie hier op afstemmen. Wij begeleiden teams en organisaties bij het ontwikkelen, bepalen en verbeelden van een nieuwe ambitie en het realiseren hiervan.

Wat wij doen

Wij begeleiden teams bij het (her)ontdekken, ontwikkelen en realiseren van hun ambitie.

Dat doen we op 4 manieren: Strategieontwikkeling, Verandertrajecten, Leiderschapsontwikkeling & managementdagen en Teamontwikkeling.

Strategieontwikkeling

De wereld wordt steeds complexer en is voortdurend in beweging. Veranderingen volgen elkaar snel op. Dit vraagt om wendbare organisaties die steeds weer opnieuw koers bepalen en hun organisatie hierop afstemmen. Wij begeleiden organisaties bij het ontwikkelen, bepalen en verbeelden van een nieuwe strategie en aanpak.

Voorbeeld uit de praktijk

Wij begeleiden de sector Zorg, Welzijn & Sport van het Graafschap College in strategiedagen om de koers van deze teams te herijken en samen te onderzoeken wat er in de organisatie nodig is wat betreft visie, organisatie, aanpak en samenwerking.

Verandertrajecten

Veranderingen in organisaties vragen om een meervoudige blik en aanpak. Daarom werken wij altijd aan zowel de structuur- als de cultuurvraagstukken van de organisatie. Dit doen we aan de hand van de metafoor van een reis. Wij bepalen samen met het reisgezelschap (alle relevante betrokkenen) de bestemming en maken een reisplan, dat we gedurende de reis voortdurend afstemmen en bijstellen, zodat we gezamenlijk uit komen waar we willen zijn.

Voorbeeld uit de praktijk

We ondersteunen het MBO College Zuidoost van het ROC van Amsterdam bij het realiseren van hun ambities op het gebied van organisatie-, & onderwijsontwikkeling.

Leiderschapsontwikkeling & managementdagen

Mooie ambities, veranderingen en teamontwikkeling vraagt om sterke leiders. Met hart voor de mens en hard op het resultaat. Wij organiseren en begeleiden managementdagen en leiderschapsprogramma’s. De aanpak is steeds weer uniek, op maat ontwikkeld en verbonden met de ambitie van de organisatie en de actuele vraagstukken en opdrachten waar de leiders voor staan.

Voorbeeld uit de praktijk

Voor onze opdrachtgever STC Group ontwikkelde en begeleidden wij een leiderschapsreis voor het management gericht op samenwerking en leiderschap.

Teamontwikkeling

Goede samenwerking gaat niet vanzelf! Het vraagt om een gemeenschappelijke ambitie. Wat is de bedoeling? En hoe doen wij dat met elkaar? Het vraagt ook om kennis van elkaars kwaliteiten en valkuilen en de vaardigheid met elkaar hierover in gesprek te gaan. Onze aanpak: wij werken bij teamontwikkeling vanuit de drie perspectieven: IK – JIJ – WIJ, en begeleiden de ontwikkeling van zelfkennis, kennis over (de interactie met) de ander en het collectief.

Voorbeeld uit de praktijk

Binnen ROC Leeuwenborgh hebben we de onderwijsteams, CIOS, Uiterlijke verzorging en Loopbaanportaal begeleid in het verbeteren en versterken van de samenwerking.

Hoe wij het doen

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Wij doen wat nodig is

We onderzoeken samen met alle betrokkenen de relevante vraagstukken. Deze vormen het reisplan, dat we samen uitvoeren.

Wij doen het samen

Vanuit de gedachte “samen kom je verder”, maken we de reis samen. Wij zijn de gids die meereist tot de gewenste bestemming.

Wat wij doen brengt beweging

De reis brengt beweging bij alle betrokkenen. Het is een leuke leerervaring waarbij we steeds weer kijken of we de goede stappen zetten.

Ga er zelf verder mee

Onze reisaanpak is gebaseerd op positieve kracht en ontwikkeling met een duurzaam effect, waardoor je er zelf mee verder kunt.

Wie wij zijn

Op creatieve wijze maatschappelijk waarde toevoegen verbindt ons. Onze opdrachten voeren wij uit samen met een krachtig netwerk van professionals.

Hilde van Poeijer

Hilde van Poeijer begeleidt als VERDERcoach mensen en teams bij veranderingen. Ze is erop gericht dat jij verder komt in jouw persoonlijke ontwikkeling of in jullie teamsamenwerking. Hilde weet vertrouwen te creëren, creatieve concepten te bedenken en beweging te brengen.

tel: 06-44503152

Jesse de Doelder

Creatief strateeg @ Het Nieuwe Initiatief. Enthousiast over het samen bouwen aan een betere wereld. Betrokken bij allerlei betekenisvolle projecten in onderwijs, jongerenwerk, sport, ontwikkelingssamenwerking, gemeentes, welzijn, recreatie en ondernemerschap.

tel: 06-16828571

Contact

Denk je ook ‘Dat moeten we vaker doen’?

Neem dan contact met ons op!

Wat anderen over ons zeggen

“Als het team aangeeft dat wat wij met elkaar gedaan hebben voelt als een cadeau, wat heb je dan nog toe te voegen? De deskundigheid om op het juiste moment de goede instrumenten in te zetten in een team; de zorgvuldigheid in de stappen die gezet worden en de juiste toon in de begeleiding van het proces hebben ons traject met DMWVD tot een succes gemaakt. Wij gunnen elk team een ontwikkeltraject met het team van Dat Moeten We Vaker Doen”

Danielle Bollen

Loopbaanportaal

“STC Group heeft het leiderschaptraject vorm gegeven samen met Hilde en Jesse van DMWVD en hun gasttrainers. Kenmerkend voor de samenwerking is hun grote mate van betrokkenheid bij het proces, de samenwerking en de resultaten. Hun creativiteit is terug te zien in het programma, de presentatie en materialen, de werkvormen etc. Dit onderscheidt hen echt van andere bureaus. Met veel energie en bevlogenheid zijn de trainers in contact met de organisatie, de teams en de individuen. Ze maken verschil doordat zij zaken inzichtelijk maken en terugleggen . Zij zoeken daarin telkens weer naar de vorm en inhoud die op dat moment passend is en die uitdaagt. Met heel veel plezier heb ik met hen samengewerkt en ze hebben een mooie bijdrage geleverd aan de leiderschapsontwikkeling in onze onderwijsorganisatie”

Sylvia Pors

STC Group

Wat wij doen brengt beweging

en dat doen we samen met jou